Những lưu ý khi làm bằng đại học thật

Những lưu ý khi làm bằng đại học thật và giả

Những lưu ý khi làm bằng đại học thật Hồ sơ tổ chuyên môn cung cấp cho Đoàn thanh tra không đảm bảo THPT Lương Tâm thiếu hồ sơ tổ hóa- sinh- kỹ thuật công nghiệp tổ chuyên môn làm quá nhiều các loại sổ và biên bản kiểm tra hồ sơ sổ sách không theo quy định thiếu hồ sơ quản lý tiết tăng thêm về việc tổ chức dạy nghề phổ thông Việc thu tiền dạy thêm học thêm không qua bộ phận tài vụ.


Chưa quản lý thời khóa biểu của giáo viên chưa thành lập Ban quản lý về dạy thêm, việc tổ chức, quản lý về dạy thêm thật học thêm có nhiều sai sót, thu tiền không qua tài vụ mà giao giáo viên làm bằng đại học thật chủ nhiệm, hồ sơ chi chưa duyệt nhưng đã chi cho giáo viên một số hoạt động giáo dục chưa thực hiện đầy đủ theo quy đinh như: hoạt động ngoài giờ lên lớp, dạy nghề phổ thông, hướng nghiệp.

Những lưu ý quan trọng

Về việc công khai dân chủ, kiểm tra nội bộ Một số trường có xây dựng quy chế dân chủ trong trường học.

Chỉ đạo việc thực hiện quy chế chuyên môn ở các tổ, nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên. Tất cả BGH các trường có tham gia trực tiếp giảng dạy theo quy định. Việc dạy thêm học thêm, dạy 2 buổi/ ngày có xin chủ trương, có giấy phép, có các loại hồ sơ như: xin chủ trương, đơn đăng ký học thêm, sổ đầu bài dạy thêm riêng chưa thực hiện tốt nội dung này.

Call Now Button0969463078