Những kiến thức cần có khi làm bằng đại học

Những kiến thức cần có khi làm bằng đại học 2019

Những kiến thức cần có khi làm bằng đại học để Giúp Giám đốc chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan đến việc thực hiện Đề án Ngoại ngữ quốc gia, Dự án Giáo dục trung học, Mô hình trường học mới .

Cùng với Giám đốc giữ mối liên hệ thường xuyên, toàn diện với Bộ Giáo dục và Đào tạo, xây dựng mối quan hệ tốt với các Sở, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh.Tham dự và chủ trì các cuộc họp có liên quan đến lĩnh vực làm bằng đại học , đơn vị phụ trách.


Cục Thống kê tỉnh, Thanh tra tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình Hậu Giang và một số Sở, ban, ngành khác có liên quan.Tham gia vào các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh khi được sự ủy quyền và phân công của Giám đốc.Ký văn bằng, chứng chỉ giấy chứng nhận nghề phổ thông; giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp và bản sao bằng tốt nghiệp làm bằng đại học.

Kiến thức cần học như thế nào

Phụ trách giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non, các hoạt động và mô hình công tác xã hội hóa giáo dục, công tác hội bao gồm các Hội đặc thù và Hội nghề nghiệp, bảo trợ xã hội, các hoạt động có liên quan đến công tác dân tộc, các hoạt động liên quan đến chức năng hoạt động của khối Đảng cấp tỉnh, chỉ đạo hoạt động của Chi đoàn cơ quan.

Tham dự và chủ trì các cuộc họp có liên quan đến lĩnh vực, đơn vị phụ trách.Phối hợp thường xuyên với các Ban Xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh và một số Sở, ban, ngành khác có liên quan.

Phụ trách công tác giáo dục chuyên nghiệp giáo dục sức khỏe, dân số và kế hoạch hóa gia đình, công tác xóa đói, giảm nghèo; nước sạch và vệ sinh môi trường, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đời sống văn hóa ở cơ sở.

Call Now Button0969463078