Lương cao nhờ làm bằng đại học giả

Lương cao nhờ làm bằng đại học giả tốt nhất

Lương cao nhờ làm bằng đại học giả và Thành phần dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo Công đoàn Giáo dục tỉnh, Văn phòng, Thanh tra, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch Tài chính, Pháp chế – Chính trị tư tưởng, các phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.


Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo các trường , làm bằng đại học giả Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam.Sau khi nghe thông qua dự thảo báo cáo tình hình công tác tháng và phương hướng.

Làm bằng đại học giả có những hệ lụy

Trong thời gian qua, các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục đã nỗ lực và quyết tâm thực hiện tốt một số công tác trọng tâm, cụ thể như sau.Tích cực triển khai và thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của năm học làm bằng đại học giả. Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp công lập cấp huyện thành .

Triển khai và thực hiện tốt các nhiệm trọng tâm của công tác hè năm 2016, trong đó: quan tâm bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Tổ chức và tham gia tốt các phong trào, hội thi của tỉnh và của ngành, trong đó nổi bật là việc tổ chức Lễ ra trường cho học sinh mẫu giáo ngày hội Chắp cánh ước mơ cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học.

Call Now Button0969463078