Làm bằng đại học uy tín ở đâu tốt

Làm bằng đại học uy tín ở đâu tốt hơn

Làm bằng đại học uy tín ở đâu tốt là câu hỏi Hầu hết các trường đều tổ chức dạy thêm học thêm hoặc dạy buổi ngày có thu tiền, nhưng kế hoạch tổ chức thực hiện chưa cụ thể, thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện của giáo viên.

Đối với Tân phú có nhiều sai sót trong hoạt động dạy thêm học thêm cụ thể: nhà trường chưa được phê duyệt tờ trình xin chủ trương Làm bằng đại học uy tín, dân chủ và kiểm tra nội bộ ở các trường cũng còn một số hạn chế nhất định, Các trường có xây dựng quy chế dân chủ nhưng về nội dung và hình thức cơ bản là giống nhau, nên không phù hợp, không đúng với tình hình thực tế ở địa phương, ở mỗi đơn vị.


Nhà trường có xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, nhưng không có hồ sơ kiểm tra, Làm bằng đại học uy tín nội bộ ở một số trường chưa thật sự hiệu quả. Các trường nhanh chóng khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được nêu trong Kết luật Thanh tra, báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Phòng tổ chức cán bộ tham mưu ban hành.

Những sai phạm hiện nay

Phòng Giáo dục Trung học tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo chấn chỉnh việc chỉ đạo chuyên môn đối với các trường, nhất là việc tổ chức dạy thêm Làm bằng đại học uy tín học thêm, ôn thi học sinh giỏi, dạy nghề phổ thông, ngoài giờ lên lớp đặc biệt là việc tổ chức dạy học đáp ứng kỳ thi Quốc gia năm.

Sai phạm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý của mình Góp phần phát triển khả năng viết văn, giúp các em làm quen với việc thiết kế clip với những liên tưởng, tưởng tượng phong phú trong tư duy sáng tạo của các em học sinh .

Call Now Button0969463078