Làm bằng đại học thật có như thật không

Làm bằng đại học thật có như thật không

Làm bằng đại học thật có như thật không Về chế độ chính sách đối với giáo viên, công nhân viên được chi trả đầy đủ, kịp thời nhất là các khoản lương và phụ cấp.Tuy nhiên, còn thiếu nhiều phiếu bổ sung lý lịch trong hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; cách sắp xếp các loại hồ sơ chưa khoa học, hợp lý .


Nguồn thu từ dịch vụ căn tin, bãi giữ xe, photo có hòa vào ngân sách quản lý chi các nguồn thu từ xã hội hóa đều có xin chủ trương. Quản lý và sử dụng ngân sách rõ ràng, số liệu trùng khớp, có các sổ lưu để theo dõi việc thu chi trong nhà trường.

Làm bằng đại học thật mà không như thật

Cảnh quan môi trường thoáng mát, sạch sẽ nhân viên bán hàng trong căn tin có kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhà trường có thành lập đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhà trường có xây dựng các kế hoạch hoạt động chuyên môn theo hướng dẫn của Sở.

Kế hoạch năm học, kế hoạch các tổ, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, đúng quy định công tác bồi dưỡng thường xuyên, báo cáo chuyên đề Làm bằng đại học thật có quan tâm thực hiện. Công tác tổ chức, quản lý việc dạy thêm học thêm, 2 buổi/ngày, có lưu các loại hồ sơ như đơn đăng ký, ghi sổ đầu bài Tỷ lệ học sinh yếu, kém còn cao, nhưng các trường chưa có kế hoạch phụ đạo.

Call Now Button0969463078