0969.463.078

Làm bằng đại học giá rẻ ở đâu tại TPHCM

Làm bằng đại học giá rẻ ở đâu tại TPHCM với những Quy định hội thi cấp trường được tổ chức mỗi năm một lần cấp huyện năm một lần đối với giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở Riêng giáo viên giảng dạy.

Làm bằng đại học giá rẻ ở đâu ?

Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa Làm bằng đại học giá rẻ học sư phạm ứng dụng đạt 6 điểm trở lên, bài thi kiểm tra năng lực đạt từ điểm trở lên và các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất bài thi giảng đạt loại giỏi.Được biết điều kiện dự thi không phải dễ.

Làm bằng đại học giá rẻ ở đâu
Làm bằng đại học giá rẻ ở đâu

Thông tư Làm bằng đại học giá rẻ quy định Cấp trường, giáo viên tham gia hội thi phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh.

Nên làm ở những nơi uy tín

Sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phải được viết thành báo cáo và đã được nhà trường công nhận và xếp loại .
Phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên .

Đối với giáo viên các cấp học phổ thông ngoài các điều kiện Làm bằng đại học giá rẻ trên còn phải được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp học tương ứng.

Cấp huyện, giáo viên tham dự ngoài việc phải hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia hội thi cấp trường còn phải có giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường trong năm trước liền kề.

Cấp tỉnh, giáo viên phải hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia Hội thi cấp huyện, còn phải có giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm trước liền kề và cấp trường trực thuộc Sở lần trong năm trước liền kề.