Hệ thống giáo dục đại học ở việt nam

Hệ thống giáo dục đại học ở việt nam hiện nay

Hệ thống giáo dục đại học ở việt nam là Một trong những chiến lược của Việt Nam . Để đạt được tăng trưởng kinh tế, hơn nữa là hiện đại hóa hệ thống giáo dục của mình. Vốn bị các nhà quan sát bên ngoài coi là tụt hậu so với các nước Đông Nam Á khác.

Giáo dục nổi bật trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội hiện tại của Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Nhằm tìm cách thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực. Tăng cường tuyển sinh vào giáo dục . Hiện đại hóa giáo dục để đáp ứng nhu cầu của công nghiệp hóa đất nước, trong môi trường toàn cầu.

Mục tiêu của ngành giáo dục Việt Nam

Mục tiêu của một số cải cách giáo dục hiện nay. Đã được đặt ra trong một chỉ thị của chính phủ từ năm 2005 về Cải cách toàn diện về giáo dục đại học ở Việt Nam.

Trong số các cải cách táo bạo hiện đang được ban hành. Là việc thiết lập các cơ chế kiểm định chất lượng và kiểm định chất lượng mới. Tạo ra khung bằng cấp quốc gia. Tăng mạnh số lượng tuyển sinh giáo dục đại học lên 125%. Từ 200 sinh viên trên 10.000 dân vào năm 2010 lên 450 sinh viên. Trên 10.000 người đến năm 2020.

Chất lượng giảng dạy sẽ được cải thiện bằng cách: Yêu cầu hầu hết tất cả các giảng viên giáo dục đại học phải có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ vào năm 2020 hoặc làm bằng đại học giả để hoàn tất hồ sơ.

Phương thức cải tiến giáo dục đại học

Phát triển lực lượng lao động đang được ưu tiên với các khoản đầu tư quy mô lớn vào đào tạo ứng dụng. Hướng tới việc làm. 70 đến 80 phần trăm dân số học sinh nên được ghi danh vào các chương trình áp dụng vào năm 2020.
Hệ thống giáo dục trung học cũng đang trải qua những cải cách lớn. Đáng chú ý nhất là liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học và tuyển sinh đại học.

giáo dục đại học
Sinh viên ngày khai giảng năm học mới.

Một mục tiêu khác của các cải cách hiện nay là quốc tế hóa Việt Nam vẫn còn phần nào hệ thống giáo dục đại học. Chính phủ đang cố gắng mở rộng giáo dục tiếng Anh ở Việt Nam. Thúc đẩy hợp tác và trao đổi xuyên quốc gia với các nước như Úc, Pháp, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Đức.

Việt Nam cũng đã tham gia các hiệp định giáo dục quốc tế. Như Công ước châu Á-Thái Bình Dương về công nhận bằng cấp về giáo dục mà.

Ý nghĩa của sự phát triển

Du học của sinh viên và học giả Việt Nam được thúc đẩy rõ ràng. Trong khi chính phủ đồng thời tìm cách tăng số lượng sinh viên. Nhà nghiên cứu nước ngoài tại Việt Nam.

Những phát triển phát triển nhanh này có ý nghĩa đối với việc đánh giá chứng chỉ quốc tế và tuyển dụng sinh viên tại Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về những thay đổi này. Bài viết này mô tả các xu hướng và sự phát triển hiện tại trong giáo dục và di chuyển của học sinh Việt Nam . Cung cấp một cái nhìn tổng quan về hệ thống giáo dục Việt Nam.

Xem thêm:
> Làm bằng đại học phỏng vấn xin việc có dễ
> Những ngành cần làm bằng đại học hiện nay .