Thăng tiến nhờ làm bằng đại học thật

Thăng tiến nhờ làm bằng đại học thật vì Tình hình đoàn kết nội bộ ở một vài nơi vẫn còn bất ổn, nguyên nhân chủ yếu là chưa làm tốt công tác công khai, dân chủ.Công tác thông tin báo cáo vẫn chưa được thực hiện nghiêm ở một số cấp quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục, từ đó dẫn đến một số báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với làm bằng đại học thật tỉnh và các ngành có liên quan cũng không đảm bảo được yêu cầu về mặt thời gian.Chưa quan tâm cử đúng, đủ thành phần tham dự và thời gian tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
Về một số kiến nghị của đại biểu phát biểu, Giám đốc làm bằng đại học thật phát biểu chỉ đạo như sau, Kiến nghị của huyện Châu Thành về việc xem xét công nhận tiêu chí số của Bộ tiêu chí công nhận xã nông thôn mới, giao Phòng Kế hoạch Tài chính nghiên cứu và tham mưu ban hành văn bản phúc đáp. Kiến nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành A về việc thực hiện công tác phổ cập bậc trung học thì đề nghị các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục tiếp tục nỗ lực thực hiện theo tinh thần các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và tỉnh.

Thăng tiến nhờ làm bằng đại học thật
Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục nghiên cứu và tham mưu, xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và tỉnh trong việc thực hiện làm bằng đại học thật phôi gốc nội dung này. Thống nhất ý kiến đề nghị của đại biểu trong việc tiếp tục vận động trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn và hoạt động của Hội Cựu giáo chức các cấp, đề nghị Công đoàn Giáo dục tỉnh nghiên cứu và phối hợp với lãnh đạo Sở để sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện.Về tình hình biên chế viên chức của một số.
Phòng Giáo dục và Đào tạo và một số đơn vị trực thuộc Sở để chuẩn bị cho năm học đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát và tham mưu cho cấp huyện để xin chủ trương hợp đồng giáo viên đối với các địa phương thiếu giáo viên cho năm học đối với các đơn vị trực thuộc Sở, đề nghị Hiệu trưởng tiếp tục rà soát và làm việc về tình hình biên chế với Phòng Tổ chức làm bằng đại học thật cán bộ để Sở Giáo dục và Đào tạo sớm hoàn thành kế hoạch thuyên chuyển, điều động và tuyển dụng biên chế viên chức phục vụ cho năm học mới, đặc biệt cần quan tâm, điều chỉnh biên chế theo đúng vị trí việc làm như đã hợp đồng trước đó. http://nhanlambangdaihoc.net/lam-bang-dai-hoc-tai-ha-noi/
Về mức thu học phí và khoản thu đầu năm học, giao Phòng Kế hoạch Tài chính sớm tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện.Yêu cầu các Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện, thị xã, thành phố  khẩn trương rà soát và hoàn chỉnh các hồ sơ, sổ sách đối với công tác chuyên môn và công tác quản lý để tiến hành bàn giao con dấu theo quy định sau khi hoàn tất các thủ tục sáp nhập. Riêng có sở vật chất trước đây của Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Vị Thanh nay đã sáp nhập với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh thì sau khi Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật chuyển về trụ sở mới thì lãnh đạo.

Xem thêm: Lương cao nhờ làm bằng đại học giả .