Những ngành nghề tuyển dụng bằng cấp 3

Những ngành nghề tuyển dụng bằng cấp 3 bao gồm

Những ngành nghề tuyển dụng bằng cấp 3 Việt Nam đang rất cần lao động lành nghề – sự thiếu hụt được thúc đẩy bởi đất nước tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và sự hiện diện ngày càng tăng của các công ty nước ngoài. Thành phần lực lượng lao động Việt Nam Việt Nam đã thay đổi mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Việc làm trong ngành nông nghiệp đã giảm từ 69% năm 1997 xuống còn 48% vào năm 2011 với khoảng 1 triệu lao động chuyển từ nông nghiệp sang các ngành công nghiệp và dịch vụ hàng năm kể từ năm 2014. Tuy nhiên làm bằng cấp 3 , phần lớn lực lượng lao động của đất nước hiện đang thiếu đủ kỹ năng và kỹ thuật.

Những ngành nghề tuyển dụng bằng cấp 3

Chuyên môn trong nhiều lĩnh vực, từ công nghệ thông tin và truyền thông đến ngân hàng, kế toán, du lịch hoặc chăm sóc sức khỏe. OECD cho biết, toàn bộ 83% lực lượng lao động Việt Nam vẫn chưa có kinh nghiệm trong năm 2012 và năng suất lao động của đất nước (một chỉ số phát triển vốn nhân lực) là 37% của Thái Lan và 23,3% của Malaysia trong năm 2010, theo OECD.

Do đó, chính phủ Việt Nam phải quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu và tìm cách bắt kịp với các nước khác trong cộng đồng ASEAN. Nó đã phân bổ ngân sách tăng lên cho VET và thúc đẩy thành lập các cơ sở đào tạo nghề mới, số lượng mở rộng lên 165 trường cao đẳng nghề, 301 trường trung học dạy nghề, 874 trung tâm dạy nghề và các chương trình đào tạo khác dưới sự giám sát của MOLISA vào năm 2014.

Đào tạo nghề nghiệp không định hướng

Chính phủ cũng đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ các quốc gia và tổ chức như Úc, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU và Ngân hàng Phát triển Châu Á trong việc xây dựng một hệ thống VET hiện đại hóa. Dự định sẽ tăng tỷ lệ lao động đã trải qua đào tạo nghề chính thức lên 60 đến 65% lực lượng lao động vào năm 2020 trong khi mở rộng tuyển sinh vào các chương trình học định hướng nghề nghiệp lên 70 đến 80% tổng số sinh viên tại Việt Nam.

Nhiệm vụ đào tạo nghề Việt Nam cũng được thúc đẩy bởi nhu cầu về VET trong giới trẻ Việt Nam. Đặc biệt, triển vọng việc làm cho sinh viên tốt nghiệp đại học, đặc biệt làm bằng cấp 3 , đã khiến số lượng học sinh tốt nghiệp trung học ngày càng tăng để lựa chọn giáo dục nghề nghiệp thay vì theo đuổi sự nghiệp học tập.

Như tờ báo trực tuyến VietNet đã lưu ý, ngay cả những sinh viên tốt nghiệp đại học ngày càng lựa chọn để đưa tấm bằng cử nhân của họ vào một ngăn kéo và quay trở lại trường dạy nghề vì các khu công nghiệp và nhà máy chỉ cần công nhân lành nghề, chứ không phải bằng cử nhân tốt nghiệp. Chỉ riêng từ 2000/01 đến 2009/10, số lượng học sinh đăng ký vào các trường dạy nghề và các chương trình trung học chuyên nghiệp đã tăng 132%.

GỌI NGAY