Những lưu ý khi làm bằng đại học thật

Những lưu ý khi làm bằng đại học thật Hồ sơ tổ chuyên môn cung cấp cho Đoàn thanh tra không đảm bảo THPT Lương Tâm thiếu hồ sơ tổ hóa- sinh- kỹ thuật công nghiệp tổ chuyên môn làm quá nhiều các loại sổ và biên bản kiểm tra hồ sơ sổ sách không theo quy định thiếu hồ sơ quản lý tiết tăng thêm về việc tổ chức dạy nghề  làm bằng đại học thật phổ thông Việc thu tiền dạy thêm học thêm không qua bộ phận tài vụ.

Những lưu ý khi làm bằng đại học thật
Chưa quản lý thời khóa biểu của giáo viên chưa thành lập Ban quản lý về dạy thêm, học thêm  Đối với THPT Tân Phú việc tổ chức, quản lý về dạy thêm  làm bằng đại học thật học thêm có nhiều sai sót, không đúng quy định: chưa được phê duyệt tờ trình xin chủ trương xã hội hóa, không có đơn đăng ký học của học sinh, không có danh sách lớp, không có thời khóa biểu, thu tiền không qua tài vụ mà giao giáo viên  làm bằng đại học thật chủ nhiệm, hồ sơ chi BGH chưa duyệt nhưng đã chi cho giáo viên; một số hoạt động giáo dục chưa thực hiện đầy đủ theo quy đinh như: hoạt động ngoài giờ lên lớp, dạy nghề phổ thông, hướng nghiệp.Về việc công khai dân chủ, kiểm tra nội bộ  làm bằng đại học như thật phôi gốc Một số trường có xây dựng quy chế dân chủ trong trường học, thực hiện việc công khai, dân chủ tốt , công tác kiểm tra nội bộ các trường có thành lập Ban kiểm tra và xây dựng kế hoạch kiểm tra.Tuy nhiên, một số trường chưa xây dựng được quy chế dân chủ, hầu hết các trường công tác kiểm tra nội bộ hiệu quả chưa cao, hồ sơ kiểm tra chưa tập trung vào một đầu mối.
Kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung về  làm bằng đại học thật công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí nhà trường chưa xây dựng Các trường đều có quan tâm xây dựng bộ máy đúng quy định, phù hợp với đơn vị, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Hiệu trưởng bổ nhiệm cán bộ, phân công nhiệm vụ giáo viên đảm bảo đúng quy trình, phù hợp trình độ chuyên môn đào tạo, chuyên ngành bồi dưỡng, không lãng phí, tất cả hoạt động chất lượng, hiệu quả. BGH có quan tâm đến chế độ, chính sách của giáo viên, nhất là việc chi trả lương và các khoản phụ cấp được thực hiện  làm bằng đại học thật đầy đủ, kịp thời.
Các trường thu quỹ học phí đối với học sinh theo đúng văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh Hậu Giang, trong quá trình thu, có thực hiện đúng các quy định về miễn, giảm, sau khi thu có nộp kho bạc để quản lý chi.Quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước cấp rõ ràng, số liệu báo cáo trùng khớp, có các sổ lưu để theo dõi việc thu chi trong nhà trường.
Hiệu trưởng có quan tâm quản lý, khai thác sử dụng, bảo quản hợp lý cơ sở vật chất, trang thiết bị trong nhà trường. Cảnh quan quanh trường đều vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát, phòng lớp khang trang; có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận như: thư viện, phòng thí nghiệm thực hành, phòng bộ môn. Thực hiện quy chế chuyên môn và dạy thêm, học thêm BGH các trường có xây dựng các kế hoạch hoạt động.
Chỉ đạo việc thực hiện quy chế chuyên môn ở các tổ, nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên. Tất cả BGH các trường có tham gia trực tiếp giảng dạy theo quy định. Việc dạy thêm học thêm, dạy 2 buổi/ ngày có xin chủ trương, có giấy phép, có các loại hồ sơ như: xin chủ trương, đơn đăng ký học thêm, sổ đầu bài dạy thêm riêng THPT Tân Phú chưa thực hiện tốt nội dung này.

Xem thêm: Làm bằng đại học thật có như thật không .

Leave a Reply

Your email address will not be published.