Những kiến thức cần có khi làm bằng đại học

Những kiến thức cần có khi làm bằng đại học để Giúp Giám đốc chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan đến việc thực hiện Đề án Ngoại ngữ quốc gia, Dự án Giáo dục trung học, Mô hình trường học mới .
Cùng với Giám đốc giữ mối liên hệ thường xuyên, toàn diện với Bộ Giáo dục và Đào tạo, xây dựng mối quan hệ tốt với các Sở, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh.Tham dự và chủ trì các cuộc họp có liên quan đến lĩnh vực làm bằng đại học , đơn vị phụ trách, hoặc các vấn đề và nội dung có tính chất tổng hợp thuộc nhiều lĩnh vực khi Giám đốc vắng mặt.Được Giám đốc uỷ quyền xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của cá nhân và tổ chức, tham dự và chủ trì các cuộc họp có liên quan đến lĩnh vực, đơn vị phụ trách.

Những kiến thức cần có khi làm bằng đại học
Phối hợp thường xuyên với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Thống kê tỉnh, Thanh tra tỉnh, Liên hiệp các tổ chức làm bằng đại học hữu nghị tỉnh Hậu Giang, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình Hậu Giang và một số Sở, ban, ngành khác có liên quan.Tham gia vào các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh khi được sự ủy quyền và phân công của Giám đốc.Ký văn bằng, chứng chỉ giấy chứng nhận nghề phổ thông; giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp và bản sao bằng tốt nghiệp làm bằng đại học. Phụ trách giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non, các hoạt động và mô hình công tác xã hội hóa giáo dục, công tác hội bao gồm các Hội đặc thù và Hội nghề nghiệp, bảo trợ xã hội, các hoạt động có liên quan đến công tác dân tộc, các hoạt động liên quan đến chức năng hoạt động của khối Đảng cấp tỉnh, chỉ đạo hoạt động của làm bằng đại học Chi đoàn cơ quan. http://nhanlambangdaihoc.net/lam-bang-dai-hoc-tai-ha-noi/
Giúp Giám đốc chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan đến việc thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học và Dự án trường học mới Việt Nam cấp tiểu học.Giữ mối liên hệ thường xuyên với Bộ Giáo dục và Đào tạo về lĩnh vực phân công, đồng thời cùng với Giám đốc xây dựng mối quan hệ tốt với các Sở, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Được Giám đốc uỷ quyền xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của cá nhân và tổ chức, tham dự và chủ trì các cuộc họp có liên quan đến lĩnh vực, đơn vị phụ trách.Phối hợp thường xuyên với các Ban Xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh và một số Sở, ban, ngành khác phôi gốc có liên quan.
Phụ trách công tác giáo dục chuyên nghiệp – giáo dục thường xuyên, công tác chính trị tư tưởng, pháp chế và công tác học sinh, sinh viên, công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật, công tác giáo dục thể chất; thành viên trong mạng lưới báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Giúp Giám đốc chỉ đạo thực hiện các nội dung làm bằng đại học liên quan đến công tác bảo hiểm y tế học sinh, tín dụng học sinh, sinh viên; giáo dục sức khỏe, dân số và kế hoạch hóa gia đình, công tác xóa đói, giảm nghèo; nước sạch và vệ sinh môi trường, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đời sống văn hóa ở cơ sở.

Xem thêm: Nên làm bằng đại học thật khi nào .

Leave a Reply

Your email address will not be published.