Lương cao nhờ làm bằng đại học giả

Lương cao nhờ làm bằng đại học giả và Thành phần dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo Công đoàn Giáo dục tỉnh, Văn phòng, Thanh tra, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch Tài chính, Pháp chế – Chính trị tư tưởng, các phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học tỉnh đại diện lãnh đạo Trường Trung cấp Kinh tế  Kỹ thuật, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Trường Dạy trẻ Khuyết tật đại diện làm bằng đại học giả lãnh đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.

Lương cao nhờ làm bằng đại học giả
Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo các trường ,  làm bằng đại học giả Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam.Sau khi nghe thông qua dự thảo báo cáo tình hình công tác tháng  và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến tháng các ý kiến phát biểu của đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã kết luận một số nội dung trọng tâm, cụ thể như sau  làm bằng đại học giả Ghi nhận và cảm ơn các ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các đơn vị, đồng thời thống nhất với các ý kiến giải đáp của đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở.
Trong thời gian qua, các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục đã nỗ lực và quyết tâm thực hiện tốt một số công tác trọng tâm, cụ thể như sau.Tích cực triển khai và thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của năm học  làm bằng đại học giả.Công tác xét tuyển và thi tuyển sinh các lớp đầu cấp và kỳ thi Quốc gia, tuyển sinh cao đẳng, đại học năm  được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Tiếp tục phối hợp tốt với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ để triển khai thực hiện Thông tư Liên tịch số của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp công lập  làm bằng đại học giả cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên.
Triển khai và thực hiện tốt các nhiệm trọng tâm của công tác hè năm 2016, trong đó: quan tâm bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Tổ chức và tham gia tốt các phong trào, hội thi của tỉnh và của ngành, trong đó nổi bật là việc tổ chức Lễ ra trường cho học sinh mẫu giáo làm bằng đại học giả ngày hội Chắp cánh ước mơ cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học Lễ Tri ân – Trưởng thành lồng ghép với ngày Hội Khi tôi 18 đối với học sinh lớp Bên cạnh những kết quả đạt được, các cấp quản lý giáo dục và cở sở giáo dục vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, cụ thể như sau Công tác bảo quản cơ sở vật chất, trường, lớp học cũng như công tác nâng cấp sửa chữa trường, lớp học ở một số nơi vẫn chưa thật sự được quan tâm thực hiện tốt.

Xem thêm: Có nên làm bằng đại học để học liên thông .