Lương cao nhờ làm bằng cấp 3 gia rẻ

Lương cao nhờ làm bằng cấp 3 gia rẻ của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh tiến hành bàn giao và  tiếp nhận các trang thiết bị về trụ sở hiện tại theo đúng quy định.Về một số nhiệm vụ trọng tâm đến thời điểm tháng, trên cơ sở các nhiệm vụ đã đề ra, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung như sau.
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch  làm bằng cấp 3 hoạt động trọng tâm công tác hè năm.Thực hiện tốt việc bảo quản tốt cơ sở vật chất hiện có, xây dựng, nâng cấp tu sửa trường lớp học theo các nguồn kinh phí được cấp và vận động xã hội hóa nhằm đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ tựu trường và khai giảng năm học.Tiếp tục thực hiện việc bồi dưỡng chính trị, tập huấn chuyên môn, chuẩn hoá giáo viên theo kế hoạch đã đề ra.

Lương cao nhờ làm bằng cấp 3 gia rẻ
Các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục sớm xây dựng Kế hoạch nhiệm vụ năm học, trong đó cần quan tâm đến kế hoạch huy động học sinh lam bang cap 3 trong độ tuổi đến lớp trong dịp tựu trường của năm học mới.Nghiêm túc thực hiện Quyết định số của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, nghiêm túc chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm không đúng quy định, cũng như tổ chức dạy học không bám vào khung kế hoạch thời gian năm học theo tinh thần nội dung Công văn số của Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh thực hiện Kế hoạch thời gian năm học. Tiếp tục thực hiện bàn giao lớp giữa giáo viên chủ nhiệm lớp trước và lớp kế tiếp, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng các em học sinh yếu để các em lam bang cap 3 từng bước theo kịp trình độ trung bình chung đối với các bạn cùng lớp. Tiếp tục vận động quyên góp, hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn trong tỉnh; tiếp tục phát huy kết quả các phong trào để các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn được yên tâm đến lớp trong dịp đầu năm học mới.
Thực hiện tốt công tác thi đua – khen thưởng theo các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành. Chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để phục vụ cho tổng kết năm học, đồng thời xây dựng Kế hoạch khai giảng năm học. Trên đây là các ý kiến kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị lam bang cap 3 Giao ban Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và Hiệu trưởng các trường , Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh và các đơn vị trực thuộc vào chiều ngày, đề nghị các đơn vị nghiên cứu và triển khai thực hiện theo tinh thần thông báo này.
Căn cứ Công văn số ngày của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên.

Xem tiếp: Những sai lầm khi làm bằng cấp 3 giả .