Làm bằng đại học giá rẻ ở đâu tại TPHCM

Làm bằng đại học giá rẻ ở đâu tại TPHCM với những Quy định hội thi cấp trường được tổ chức mỗi năm một lần cấp huyện năm một lần đối với giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở Riêng giáo viên giảng dạy Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương cấp tỉnh  năm một lần.Có  nội dung thi.
Đó là báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá trong thời gian Làm bằng đại học giá rẻ năm học gần nhất năm tổ chức hội thi. Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên giảng dạy, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành. Và thực hành giảng dạy Làm bằng đại học giá rẻ tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.

Làm bằng đại học giá rẻ ở đâu tại TPHCM
Tương ứng với  hình thức thi Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học có xác nhận của lãnh đạo bài thi kiểm tra năng lực là bài thi viết, hoặc thực hành; thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học.
Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa Làm bằng đại học giá rẻ học sư phạm ứng dụng đạt 6 điểm trở lên, bài thi kiểm tra năng lực đạt từ  điểm trở lên và các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất  bài thi giảng đạt loại giỏi.Được biết điều kiện dự thi không phải dễ, Thông tư Làm bằng đại học giá rẻ quy định Cấp trường, giáo viên tham gia hội thi phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh.
Sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm Làm bằng đại học giá rẻ nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phải được viết thành báo cáo và đã được nhà trường công nhận và xếp loại : http://nhanlambangdaihoc.net
Phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; phẩm chất đạo đức tốt; năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận. Đối với giáo viên các cấp học phổ thông ngoài các điều kiện Làm bằng đại học giá rẻ trên còn phải được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp học tương ứng. Cấp huyện, giáo viên tham dự ngoài việc phải hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia hội thi cấp trường còn phải có giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường trong  năm trước liền kề.
Cấp tỉnh, giáo viên phải hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia Hội thi cấp huyện, còn phải có giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm trước liền kề và cấp trường trực thuộc Sở  lần trong  năm trước liền kề.

Xem thêm: Làm bằng đại học giá rẻ ở đâu tại hà nội .