Làm bằng đại học giá rẻ có nên làm

Làm bằng đại học có hồ sơ gốc giá rẻ có nên làm và nên có Về việc công khai dân chủ, kiểm tra nội bộ. Các trường có quan tâm xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ. Về nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trong trường học, các trường có thành lập Ban kiểm tra nội bộ và có xây dựng kế hoạch kiểm tra.

Làm bằng đại học giá rẻ có nên làm
Hồ sơ quản lý cán bộ, viên chức Làm bằng đại học giá rẻ hầu hết các trường thực hiện không đúng quy định: hồ sơ thiếu, sắp xếp không đúng bìa kẹp, không theo thức tự, thiếu khoa học, không thẩm mỹ, không cập nhật thường xuyên hàng năm. Việc đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên hàng năm chưa thống nhất, chưa đúng quy định.
Hiệu trưởng một số trường chưa tuân thủ nghiêm nguyên tắc quản lý tài chính,Còn sử dụng nguồn kinh phí  học bổng của học sinh chi cho một số  hoạt động của nhà trường Sử dụng kinh phí dạy thêm, học thêm chi quản lý vượt quy định, sử dụng ngân sách chi tiền điện cho dịch vụ photo trong nhà trường , Các trường không thực hiện Làm bằng đại học giá rẻ việc công khai, minh bạch các khoản chi theo Thông tư 09/2009 về thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục.Chưa thực hiện việc hòa các nguồn thu từ dịch vụ, xã hội hóa vào ngân sách, để hỗ trợ cho các hoạt động của nhà trường, thu học phí chưa đăng nộp đủ vào kho bạc nhà nước để quản lý chi.
Quy trình xin chủ trương, vận động Làm bằng đại học giá rẻ các nguồn từ xã hội hóa chưa thực hiện đúng quy định, thiếu kế hoạch, chưa được sự đồng thuận của phụ huynh, chưa được địa phương cho phép, quy định mức đóng theo kiểu cào bằng nên không huy động được các nguồn từ các Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm, chỉ thu từ học sinh là chủ yếu.Hiệu trưởng một số trường chưa triển khai, hoặc triển khai còn Làm bằng đại học giá rẻ chậm kế hoạch số về việc bảo vệ cơ sở vật chất ở trường  Hệ thống nước sạch chưa đảm bảo, thư viện chưa được tổ chức, sắp xếp ngăn nắp, khoa học Hiệu trưởng các trường chưa thực hiện việc kiểm tra thường xuyên Làm bằng đại học giá rẻ hoạt động của thư viện, phòng thí nghiệm, thực hành, bộ môn phong trào làm đồ dùng dạy học trong giáo viên và học sinh còn hạn chế rất nhiều.Thực hiện quy chế chuyên môn và dạy thêm, học thêm Hầu hết các trường Hiệu trưởng đều giao Làm bằng đại học giá rẻ trách nhiệm cho các Phó hiệu trưởng chuyên môn, thiếu kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các hoạt động chuyên môn trong nhà trường.Công tác chuẩn bị cho kỳ thi Quốc gia năm còn nhiều hạn chế, các trường chưa có kế hoạch cụ thể Tân phú, Dân tộc nội trú.
Nhiều hoạt động chuyên môn nhà trường còn hạn chế việc tổ chức giảng dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp chưa đầy đủ, hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông nhà trường không thực hiện, công tác tổ chức chuyên đề còn hạn chế HPT Tân Phú có trường chưa thực hiện sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối, chưa triển khai phần mềm trộn đề trắc nghiệm cho giáo viên theo chỉ đạo của Sở Vị Thủy, Tân Phú, Lương Tâm.

Xem thêm: Những lưu ý khi làm bằng đại học thật .