Hệ thống giáo dục cấp 3 tại việt nam

Hệ thống giáo dục cấp 3 tại việt nam và định hướng tương lai

Hệ thống giáo dục cấp 3 tại việt nam | Các loại hình kiểm tra thường xuyên. Thông thường, đối với mỗi môn học trong mỗi học kỳ, có một bài kiểm tra miệng, bài kiểm tra 15 phút (bài kiểm tra thường xuyên) và cách nhận biết bằng cấp 3 giả bài kiểm tra 45 phút (bài kiểm tra giữa kỳ.) Các môn học quyết định số lượng bài kiểm tra mà học sinh phải làm.

Ví dụ, đối với các môn chính là Toán, Văn và Tiếng Anh, học sinh tại một số trường phải thực hiện ít nhất hai bài kiểm tra 15 phút và hai bài kiểm tra 45 phút trong mỗi học kỳ làm bằng giả cấp 3 , trong khi đối với các môn khác là Lịch sử và Địa lý, một bài 15 phút và một bài kiểm tra 45 phút là cần thiết.

Hệ thống giáo dục cấp 3 tại việt nam

Bài kiểm tra miệng thường kiểm tra xem học sinh đã học và hiểu bài học cuối cùng hay chưa. Thông thường, một giáo viên sẽ xem danh sách học sinh và sau đó gọi ngẫu nhiên một học sinh mỗi lượt để đến bàn giáo viên và trả lời các câu hỏi của giáo viên làm bằng cấp 3 giá rẻ . Mất khoảng 5 đến 10 phút mỗi lượt.

Các giải pháp cần nâng cao về đào tạo

Bài kiểm tra 15 phút sẽ được thực hiện khi học sinh đã học ba hoặc bốn bài học. Nó thường được tiến hành vào đầu hoặc cuối lớp. Bài kiểm tra chủ yếu diễn ra bất ngờ, điều đó có nghĩa là các sinh viên không được thông báo trước về bài kiểm tra. Loại kiểm tra làm bằng cấp 3 giá 1 triệu này đôi khi được sử dụng để thay thế các bài kiểm tra miệng vì có thể không có đủ thời gian để giáo viên tiến hành kiểm tra miệng cho mỗi học sinh.

Bài kiểm tra quan trọng hơn là bài kiểm tra 45 phút, hoặc bài kiểm tra một tiết (một tiết dạy ở Việt Nam chỉ 45 phút) thường được tiến hành một lần trong mỗi học kỳ. Bài kiểm tra này sẽ yêu cầu học sinh học khoảng 5-6 bài học. Mức độ khó của nó cao hơn hai phần trước vì có rất nhiều nội dung cần đề cập. Ngoài ra, đối với loại bài kiểm tra này, các sinh viên sẽ được thông báo trước một hai tuần để chuẩn bị.

GỌI NGAY