Chỉ tiêu tuyển dụng bằng cấp 3 ngày càng cao

Chỉ tiêu tuyển dụng bằng cấp 3 ngày càng cao Trong khi Việt Nam đã chứng kiến sự gia tăng dần dần trong các công dân trẻ Việt Nam theo học đại học, con số cho giáo dục đại học ở Việt Nam không thường xuyên từ năm này sang năm khác. Năm 2017, Việt Nam hợp tác với Ngân hàng Thế giới để tạo kế hoạch cải thiện tình trạng giáo dục cho sinh viên muốn theo học các cơ sở đào tạo đại học và dạy nghề.

Chỉ tiêu tuyển dụng bằng cấp 3 ngày càng cao so với khu vực

Tuyển sinh đại học tại Việt Nam đã được khuếch đại đáng kể từ cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000. Tuyển sinh giáo dục đại học Việt Nam đã tăng từ 10% năm 2000 lên 16% năm 2005, thậm chí tăng lên 25% vào năm 2013. Việt Nam chứng kiến tình trạng tuyển sinh đại học cao nhất cho cả hai giới trong năm 2014, với con số khổng lồ 30%. Tuy nhiên, trong năm 2015, tỷ lệ đi học đại học đã giảm xuống còn 28%.

Chỉ tiêu tuyển dụng bằng cấp 3 ngày càng cao

Việt Nam đã tạo ra các mục tiêu lâu dài cho giáo dục đại học bằng cách tạo ra Kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục từ năm 2008 đến 2020, cũng như Chương trình nghị sự cải cách giáo dục đại học. USAID đã hợp tác với các trường đại học Việt Nam và các bộ phận tư nhân để tiếp thêm sinh lực cho giáo dục đại học tại Việt Nam.

Có nên đặt chỉ tiêu cho ngành giáo dục

Đất nước cũng đã thấy một yêu cầu to lớn cho nhiều lựa chọn dạy nghề và đào tạo nghề. ICEF Monitor báo cáo rằng để Việt Nam chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế, họ cần tăng tỷ lệ khả năng việc làm lên ít nhất 50%. Cơ hội việc làm công nghiệp đang phát triển ở Việt Nam khi nước này tiếp tục xây dựng các lựa chọn công việc kỹ thuật về cơ sở hạ tầng. Ngân hàng Phát triển Châu Á đang thừa nhận Việt Nam đấu tranh trong đào tạo nghề và đang cung cấp các dự án cải cách và đóng góp nguồn lực xây dựng.

Vào tháng 5 năm 2017, Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt 155 triệu đô la tài chính để tăng cường nghiên cứu, giảng dạy và số lượng tổ chức của ba học viện đại học có chủ quyền. Việc tài trợ sẽ giúp cải thiện các học viện cao hơn của Việt Nam. Theo trang web của Ngân hàng Thế giới, kế hoạch này sẽ có tác động tích cực đến hơn 150.000 sinh viên và 3.900 đại diện giảng viên.

GỌI NGAY