Cải cách chương trình giảng dạy đại học

Cải cách chương trình giảng dạy đại học phù hợp

Cải cách chương trình giảng dạy đại học và Các chương trình giảng dạy, nói chung, không chuẩn bị đầy đủ sinh viên tốt nghiệp với các năng lực hoặc thuộc tính theo yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Đây là một chương trình giảng dạy nhấn mạnh vào ghi nhớ vẹt, là sách giáo khoa tập trung và bao gồm các đánh giá không ngừng và các kỳ thi cổ phần cao.
Nhiều khóa học nghiệp vụ nghề và đại học không có cơ hội học tập dựa trên công việc hoặc vị trí doanh nghiệp, vì vậy bỏ qua kinh nghiệm thực tế có giá trị từ sinh viên Học tập.

Khoảng 30% -35% học sinh được nhận vào giáo dục đại học, điều này xảy ra thông qua các học sinh vượt qua các kỳ thi rất khắt khe. Cuộc trò chuyện riêng với các quan chức đại học tiết lộ rằng các bậc cha mẹ mong muốn con trai hoặc con gái của họ được nhận vào một trường đại học cung cấp hối lộ cho các quản trị viên đại học để đảm bảo nhập học.

Tuy nhiên, chính phủ nhận thức sâu sắc về sự cần thiết phải thực hiện một số thay đổi thiết yếu đối với hệ thống giáo dục của mình, bao gồm cả sự phụ thuộc hiện đang được đưa vào các kỳ thi như là thước đo chính của học sinh, năng khiếu, và do đó, phù hợp hơn với thực tiễn ở các nước phát triển khác.

Cải cách sao cho phù hợp với xã hội

Một cải cách lớn của chính phủ là thành lập Hội đồng Kiểm định Quốc gia, dưới sự bảo trợ của Bộ GD & ĐT, nơi giám sát quá trình công nhận các tổ chức giáo dục đại học phải trải qua. Sau này dựa trên sự tự đánh giá thể chế rộng rãi với các tiêu chí được đánh vần rõ ràng do Bộ GD & ĐT cung cấp làm bằng đại học tại hà nội , cũng như kiểm toán bên ngoài dẫn đến việc công nhận trong năm năm.
Kiểm định là bắt buộc đối với tất cả các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam và cũng bắt buộc họ phải có đơn vị đảm bảo chất lượng nội bộ của riêng mình.

Cải cách chương trình giảng dạy đại học

Chỉ trong vài năm qua, Khung trình độ quốc gia tám cấp (NQF) do Bộ GD & ĐT phát triển đã được triển khai, đưa Việt Nam phù hợp với nhiều quốc gia khác có khung như vậy trong nhiều năm.
NQF cung cấp hướng dẫn cho giáo dục đại học về tiêu chuẩn dự kiến về kết quả học tập của học sinh ở các cấp học khác nhau, từ chứng chỉ (Cấp 1-3) cho đến tiến sĩ (Cấp 8).

NQF nhằm mục đích tiêu chuẩn hóa mức độ và chất lượng của những gì được cung cấp hoặc cung cấp cho sinh viên và nâng cao sự công nhận quốc tế về trình độ tiếng Việt để tạo điều kiện chuyển đổi các bằng cấp này cho khả năng di chuyển giáo dục của sinh viên.

GỌI NGAY